logo

Serpukhov Ticaret ve Sanayi Odasi


Bizimle karli!
tools1
YOUAH Anasayfa » Oda hizmetleri » Tercüme
ruendetr

Pushino

Пущино

TERCÜME

 

SERPUKHOV TSO TERCÜME BÜROSU yabancı iş ortaklarına sahip kuruluş ve kişiler için profesyonel seviyede tercümanlık hizmetleri üzerine uzmanlaşmıştır.

Biz dünyanın 70'in üzerinde diline tercümanlık hizmetleri sunmaktayız.

Serpukhov TSO tercüme bürosunun temel ilkesi, vazgeçilmez yüksek kalitedir. Biz, işverenin tercüme tarzı ve terminolojisi ile ilgili her türlü talebini dikkate almaya hazırız.

Serpukhov Ticaret ve Sanayi Odası:

Yüksek hizmet kalitesine karşı nispeten düşük fiyatları;

Görevin net ve uygun yerine getirilmesini, süre ve tüm yükümlülüklere riayet edilmesini;

Her müşteriye özel yaklaşımı;

Talep düzenleme ve hizmetten yararlanma sadeliği ve kolaylığını garanti eder.

TERCÜME HİZMETLERİ:

- Yazılı tercüme;

- Web siteleri metinlerinin tercümesi;

- Web sitelerine tercümanlık desteği;

- Sözlü tercüme.

YAZILI TERCÜME

- Yazılı tercüme — anlamın bir dilden diğerine yazılı şekilde aktarımıdır.

- Teknik, hukuki, tematik ve reklam olmak üzere yazılı tercüme türleri mevcuttur.

- Teknik tercüme — bilimsel – teknik belgelerin tercümesidir.

- Tematik tercüme — belirli konu özelliğine göre tercümedir.

- Hukuki tercüme:

- tüzel kişilerin kuruluş belgeleri (kuruluş sözleşmeleri, anasözleşmeleri, tescil belgeleri);

- vekâletnameler, çeşitli anlaşma ve sözleşmeler;

- dünyanın her türlü ülkesinin mevzuatı;

- yabancı iş ortakları ile yazışmalar;

- iş hayatınızda gerek duyabileceğiniz her nevi belgeler gibi hukuki nitelikteki metinlerin tercümesidir.

- Reklam tercümesi — çeşitli reklam malzemelerinin (örneğin, katalog, broşür vs) metinlerinin tercümesidir.

Ayrıca yazılı tercüme türleri bir dilden diğerine bilgi aktarım yöntemine göre ayrılmaktadır:

Soyutlayıcı — bilginin özet aktarımıdır;

Edebi — edebiyat eserlerinin tercümesidir;

Bilgilendirme — bilginin net aktarımıdır.

WEB SİTELERİ METİNLERİNİN TERCÜMESİ

Web sitesi tercümesi üzerindeki çalışma özel sabır ve dikkat gerektirmektedir, çünkü tercüme bilgi aktarmanın yanı sıra orijinali gibi görevi yerine getirmeli, arama sistemleri için dikkat çekici olmalı ve batı standartlarına göre en iyileştirilmiş olmalıdır. Bunun için orijinal dil ile tercüme dili kültürleri arasında paralel oluşturmak suretiyle her deyimin itinayla tercüme edilmesi gereklidir.

WEB SİTELERİNE TERCÜMANLIK DESTEĞİ. Web sitesine tercümanlık desteği ile şirketinizin basın haberleri ve diğer bilgilerinin, basın özetleri ve şirketiniz ile ilgili diğer bilgilerin web sitesinin yabancı dildeki versiyonuna yerleştirilmesi için hızlı bir şekilde yabancı dile tercüme hizmetleri teklif edilmektedir.

SÖZLÜ TERCÜME

Sözlü tercüme her hangi elektronik taşıyıcı veya kâğıt çıktı olmaksızın şifahi olarak yapılacak tercüme türüdür. Sözlü tercüme simültane ve ardıl olarak ayrılmaktadır.

Ardıl tercüme – görüşmeler sırasında mantıksal olarak tamamlanmış konuşma bölümünden sonra yapılan tercümedir. Genellikle ardıl tercüme hizmetlerinden iş görüşmeleri, telefon görüşmeleri vs için yararlanılmaktadır.

Simültane tercüme – tercümanın konuşmacıdan biraz geride takip ederek, konuşmacı ile neredeyse eşzamanlı olarak yapılan tercümedir. Bu tercüme türü genellikle seminerler, tanıtımlarda vs kullanılmaktadır.

Simültane tercüme daha karmaşık tercüme türüdür, zira tercümanın duyduklarını neredeyse konuşmacı ile aynı anda tercüme etmesi gerekmektedir. Düşünmeye fırsatı yoktur, çünkü konuşmanın her hangi dilimini kaçırması ile tercümeye devam etmesi zorlaşacaktır, dolayısıyla örneğin konferans katılımcılarının zamanından tasarruf sağlaması nedeniyle konferanslarda tercih edilmesine rağmen bu tercüme türüne daha az başvurulmaktadır.

Söz konusu hizmetlerin gerekeceği en yaygın durumlar:

- telefon görüşmeleri dâhil görüşmelerin yapılması;

- seminerler, ziyaretler, yuvarlak masalar ve diğer iş etkinlikleri;

- brifingler, tanıtımlar, yemekli davetler;

- yabancı uzmanların katılımı ile donanım montajı ve ayarı;

- fuar stantlarında tercümanlık;

- duruşmalara tercümanların katılması;

- yabancı misafirleriniz için gezilerin düzenlenmesi.

Biz daima makul sürede tercüman seçmek için gayret ediyoruz, fakat bununla birlikte sözlü tercüman seçim süresinin tercümenin konusu, etkinlik formatı, düzenleme yeri ve iş süresine sık sıkıya bağlı olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla sözlü ardıl tercüme için talebinizi önceden bildirmenizi önemli rica ederiz. Talebinizi ne kadar erken iletirseniz, en iyi uygulayıcı bulmak için daha fazla zaman ve seçeneğimiz olacaktır.

 

RUSYA FEDERASYONU TSO DIŞ EKONOMİ FAALİYET BELGELERİNİN MEŞRULAŞTIRILMASI

Rusya Federasyonu'ndaki yabancı devlet büyükelçiliklerinde apostil edilmesi gereken dış ekonomi faaliyet belgeleri ek olarak Rusya TSO onayından geçirilmeye tabidir.

Onaylatılması gereken dış ekonomi faaliyet belgeleri: faturalar, bitki sağlık sertifikaları, veteriner ve sağlık sertifikaları, ambalaj listeleri, konşimentolar, yurtdışında fiillerin gerçekleştirilmesi için vekâletnameler (noter tasdikli suretleri).

Yukarıda belirtilen listeye dâhil edilmeyen belgeler ancak Rusya TSO ile danışma sonrasında onaylatılabilecektir.

Onay için sunulacak dış ekonomi faaliyet belgeleri söz konusu belge formları ile ilgili şartlara uygun şekilde düzenlenmelidir. Belgeler Rusça veya ibraz edilecek ülkeye ve söz konusu belge ile ilgili şartlara bağlı olarak yabancı dilde tanzim edilmelidir. Onay yazıları Rusça veya İngilizce, olanaklar çerçevesinde diğer dillerde yapılmaktadır.

Belgeler onay için Başvuru sahibinin yetkilileri tarafından imzalanmış olmalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde, onaylatılacak belgeler ayrıca Başvuru sahibi kuruluşun kaşesini içermelidir.

Dış ekonomi faaliyetin gerçekleştirilmesi ile ilgili belgelerin (bundan böyle dış ekonomi faaliyet belgeleri) onay müstenidi, ilgili tüzel veya özel kişinin, bundan böyle Başvuru sahibi, Başvuru sahibi yöneticisi veya yetkilisinin imzası ile sunulan dış ekonomi faaliyet belgesini veya söz konusu belgeyi imzalayan Başvuru sahibi yetkilisinin imzasının onaylanmasına ilişkin yazılı dilekçesidir. Ayrıca, dilekçede sorumlu kişinin soyadı ve iş telefonu belirtilmelidir.

Dış ekonomi faaliyet belgelerinin onaylanması sırasında arka sayfasına Ticaret ve Sanayi Odasının adı ve adresinin belirtilmesi ile Rusça veya İngilizce "Onaylanmıştır..." metni yerleştirilecek (metin daktilo ile yazılabilecek), ayrıca onaylayan kurumun mührü ile yetkili kişinin imzası konulacaktır.

Onaylanan belgelerde tashih, silme ve onaylatılmayan düzeltmeler kabul edilemez.

Onaylanan belgede belirtilen bilgilerle ilgili gerekçeli şüphelerin oluşması durumunda, yetkili kişi bilgilerin vesikalı teyit talebinde bulunabilecektir.

 

 

Banner