logo

Serpukhov Ticaret ve Sanayi Odasi


Bizimle karli!
tools1
YOUAH Anasayfa » Oda hizmetleri » Sözleşme taraflarını kontrol servisi
ruendetr

Pushino

Пущино

Sözleşme taraflarını kontrol servisi

Sözleşme tarafının seçiminde nelere dikkat edilmeli ve ticari işlemlerin gerçekliği nasıl korunmalıdır? Vergi daireleri ve tahkim mahkemeleri sözleşme tarafı adayı ile ilgili gerekli bilgilerin toplanması için belirli fiillerin yapılmasını önermektedir ve söz konusu fiillerin yapılması vergi mükellefleri için norm haline gelmelidir.

Serpukhov TSO sözleşme tarafı firma hakkında bilgilerin sunulması ile ilgili hizmet sağlayamaya hazırdır.

Hizmetler sözleşme tarafının aşağıdaki temel parametrelere göre kontrolünü kapsamaktadır:

 Statüsü, tescil bilgileri, kurucuları.

 Yürütme organları ile ilgili bilgiler.

 Şirketin faaliyet türleri ile ilgili bilgiler.

 İştirakçileri.

 Hukuk davaları.

 Mali durumu (Rusya istatistik dairesinde bilgilerin bulunması durumunda).

 Akdedilen kamu ihalesi sözleşmeleri ile ilgili bilgiler.

İlgilendiğiniz firma ile ilgili sunulacak bilgiler sözleşme tarafını doğru seçmenizi, maddi ve mali durumunu doğru değerlendirmenizi, sözleşme ilişkileri sürecinde etkileşim araçlarına sahip olmanızı, aynıca yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda size karşı sorumluluk taşıyacağınızı bilmenizi bağlayacaktır. Biz ayrıca ilgilendiğiniz tüzel kişi hakkında hukuki davaların mevcudiyeti, akdedilen kamu ihalesi sözleşmeleri, iflas işlemi veya bulunmadığına dair bilgileri paylaşmaya hazırız.

Servisimizde tahkim davalarına da erişilebilmektedir. Rusya'nın tahkim mahkemelerinde her yıl yaklaşık bir milyon dava görülmektedir. Oda katalogunda toplam 9 milyon dava kayıtlıdır. Tahkim davaları listesi her gün yenilenmekte, dolayısıyla daima en güncel bilgi edinme olanağına sahipsiniz.

Ayrıca hâlihazırda işletmelerin 2011 yılına ait finansal raporlara erişebilirlilik sağlanmış durumdadır. Bu yıl içerisinde Rusya istatistik kurumuna yaklaşık 630 bin firma yıllık finansal raporunu sunmuş bulunmaktadır. Basitleştirilmiş vergilendirme sistemini uygulamayan tüm tüzel kişilerin istatistik kurumuna finansal raporu göndermesi gerektiği belirtilmelidir. Ayrıca bankalar, bütçe kuruluşları, sigorta şirketleri ve dini kuruluşlar bu yükümlülükten muafiyet kapsamındadır.

Servisimizde şirketler ve özel girişimcilerin akdettikleri kamu ihalesi sözleşmeleri ile ilgili bilgilerin bulunduğuna dikkatinizi çekeriz. Her sözleşme ile ilgili işveren, sözleşme fiyatı, sözleşmenin imzalandığı tarih, yüklenici/tedarikçilerin üstlendikleri yükümlülükleri, ayrıca sözleşme sayısı ve geçerliliği ile ilgili bilgi edinebileceksiniz. Bu bilgiler öncelikle kamu ihalelerine katılan kuruluşlar için önem arz etmektedir. Sözleşmeler ile ilgili verilen rakiplerin işbirliği için kimleri tercih ettikleri, ihaleye katılabilecek ve ticaret alanında rakibiniz olabilecek tarafları inceleme olanağı sağlayacaktır. Kamu ihale sözleşmelerin çok kez akdedilmesi hem şirketin güvenirliliğinin, hem de anlaşma veya haksız rekabet olgusuna işaret edebilmektedir.

Firma ile ilgili size sunulacak bilgiler resmi ve gayri resmi kaynaklardaki (Federal vergi daireleri, Rusya istatistik kurumu, tahkim mahkemeleri) kamuya açık bilgilere dayalı olacaktır. Biz faaliyetimizi yürürlükteki mevzuat hükümlerine riayet ederek yürütmekteyiz.

 

Banner