logo

Serpukhov Ticaret ve Sanayi Odasi


Bizimle karli!
tools1
YOUAH Anasayfa » Oda hakkında » STSO yapısı
ruendetr

STSO yapısı


Serpukhov Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Rusya Federasyonu "Rusya Federasyonu'nda Ticaret ve Sanayi Odaları" Kanunu ve STSO Tüzüğü ile belirlenen amaç ve görevlerin hayata geçirilmesi için üyelerini birleştiren Rusya menşeli ticari ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve özel girişimcilerin inisiyatifi ile kurulan, üyeliğe dayalı kâr amacı gütmeyen kuruluştur.

Serpukhov TSO, tüzel kişi statüsünde ve Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Moskova ili Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olarak Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası sisteminin kapsamında bulunmaktadır.

STSO'nın yüksek yönetim organı STSO üyeleri Genel kuruludur..

Genel kurul yılda en az bir defa Oda Yönetim Kurulu tarafından toplanmaktadır.

Acil konuların çözümlenmesi için Oda Kurulu olağanüstü toplanabilmektedir.

Kurullar arasında STSO faaliyetinin yönetimi için Oda Kurulu 4 yıl süre ile görev yapmak üzere daimi faal yönetim kurulunu seçmektedir. Yönetim kuruluna seçilecek üye sayısı Oda Kurulu tarafından belirlenmektedir. STSO Başkanı görevi itibariyle Yönetim Kurulu üyesidir.

STSO Yönetim kurulunun faaliyeti görevi itibariyle Oda Başkanının yürüttüğü Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetilmektedir.

STSO güncel faaliyetinin yönetimi için Oda Başkanının teklifi üzerine STSO Yönetim kurulu bir yıl görev süresi ile Oda Divanını seçmektedir. Divan üyeleri STSO başkan yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Divana Oda Başkanı başkanlık etmektedir.

Oda yönetimi ile ilgili konuların çözümlenmesi için STSO kurulu 4 yıl görev süresi ile Oda Başkanını seçmektedir. STSO Başkanı Odanın münferit yürütme organıdır. Başkanın yetkileri Oda kurulu kararına istinaden iptal edilmektedir.

STSD Tüzüğüne riayet edilmesinin ve Odanın yönetim organlarının mali-iktisadi faaliyet alanındaki kararlarının uygulanmasının denetlenmesi için Oda kurulu 4 yıl görev süresi ile Yönetim Kurulu ve Oda Divanı üyesi olmayan kişiler arasında kurul tarafından belirlenecek sayıda Denetim kurulunu seçecektir. Denetim kurulu faaliyetini STSO kurulunca onaylanan Yönetmelik çerçevesinde yürütecektir.

 

 

 

More in this category: İngilizce STSO Tüzüğü »
Banner