logo

Serpukhov Ticaret ve Sanayi Odasi


Bizimle karli!
tools1
YOUAH Anasayfa » Oda hakkında » Rusya TSO sistemi
ruendetr

Pushino

Пущино

Rusya TSO sistemi

 

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası — Rusya Federasyonu "Rusya Federasyonu'nda Ticaret ve Sanayi Odaları" Kanunu ve Oda Tüzüğü ile belirlenen amaç ve görevleri hayata geçirmek amacıyla üyelerini tek çatı altında birleştiren kâr amacı gütmeyen özel kuruluştur.

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası, faaliyeti ile sanayi, iç ve dış ticaret, tarım, mali sistem, hizmetler dâhil olmak üzere ticaretin tüm alanlarını kapsayarak küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin çıkarlarını temsil etmektedir.

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Rusya ekonomisinin kalkınmasına, dünya ticaret sistemine entegre olmasına, girişimcilik faaliyetinin tüm türlerinin gelişmesi için olumlu şartların oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

Rusya TSO amaç ve görevleri:

• ülke ekonomisinin gelişmesine, yenilikçi fikirlerin geniş alanda uygulanmasına, yatırım teşvikine desteğin sağlanması;

• iş çevreleri çıkarlarının resmi kurumlar ve yerel özyönetim organlarında temsil edilmesi;

• mevzuat ve kanun hükmündeki yönetmelik tasarılarının girişimciler çıkarları doğrultusunda etkili bilirkişi değerlendirme sisteminin oluşturulması;

• yabancı ülkelerin iş çevreleri, uluslararası kuruluşlarla iş ilişkilerinin geliştirilmesi;

• hukuk-ceza davalarının nitelikli çözümlenmesine, tahkim muhakeme usulünün geliştirilmesine desteğin sağlanması;

• girişimcilik ortamında uygar ticaret ve sosyal sorumluluk ilkelerinin genişletilmesi;

• Rusya menşeli mal ve hizmet üreticilerinin olumlu imajının oluşturulmasıdır.

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası sistemi bünyesinde:

• 174 bölgesel ticaret ve sanayi odaları;

• Rusya ekonomisinin temel sektörlerini temsil eden 200'ün üzerinde federal dernek, birlik ve diğer girişimci örgütleri ve 500 bölgesel iş dernekleri;

• çeşitli mülkiyet şekillerindeki yaklaşık 50 bin işletme ve kuruluş bulunmaktadır.

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası sisteminde farklı faaliyet alanları ve girişimcilik sektörü ile ilgili 34 kurul ve 1000 üzerinde bölgesel odaların oluşturdukları kurul, komisyon ve diğer sivil toplum oluşumları faaliyet göstermektedir.

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası 60'ı aşkın Rus iş konseylerinin yabancı ülkelerle faaliyetine destek sağlamaktadır.

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası – Dünya Ticaret Odaları Federasyonu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambers), BDT üye ülkeleri TSO yöneticileri Kurulu, Asya-Pasifik bölgesi Ticaret ve Sanayi Odalar Konfederasyonu, diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşlar üyesidir.

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası aşağıdaki hizmetleri sağlamaktadır:

• mal ve hizmetler ekspertizi;

• mülkiyet değerlemesi;

• fuar-kermes ve konferans faaliyeti;

• fikri mülkiyetin korunması;

• dış ekonomi faaliyet ile ilgili belgelerin düzenlenmesi (mal menşei şahadetnameleri, ATA karneleri vs), mücbir sebep durumlarının, ticari ve liman uygulamalarının belgelendirilmesi;

• enformasyon hizmetleri ve hukuki danışmanlık;

• mal ekspertizi ve değerleme faaliyeti ile ilgili gayri resmi bilirkişi sicilinin, güvenilir iş ortaklarının sicilinin tutulması;

• Rusya Federasyonu'nda yabancı firma ve kuruluşların temsilciliklerini açma izinlerinin düzenlemesi.

Rusya'nın yanı sıra yurtdışında bilinen "Uluslararası ticaret merkezi", "Expocenter", "Soyuzpatent", "Soyuzekspertize", ayrıca Rusya Federasyonu TSO ve bölgesel TSO katılımı ile kurulan 350'i aşkın diğer işletme ve firmalar federal ve bölgesel seviyede girişimcilik alanına hizmetin altyapısını oluşturmaktadır.

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde ticari ihtilafların çözümlenmesi ve düzenlenmesi ile ilgili organlar faaliyet göstermektedir:

• Uluslararası Ticaret tahkim mahkemesi;

• Ticari ihtilafların çözümlenmesi için tahkim mahkemesi;

• Deniz tahkim komisyonu;

• Spor tahkim mahkemesi;

• Sigorta dispaşörleri Birliği;

• Uzlaştırma prosedürleri ile ilgili arabulucu komisyonu.

Rusya Federasyonu TSO Uluslararası basın merkezi:

• Odanın önemli etkinlikleri;

• Devlet Başkan ile Rusya Federasyonu TSO yöneticilerinin görüşmeleri;

• önemli mevzuat ve hükümet belgelerinin kabul edilmesi sonuçları ile ilgili gazeteciler için yılda en az 100 basın toplantısı ve brifingler düzenlemektedir.

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası "TSO-İnform" medya grubunun kurucusu olup:

• Rusya Federasyonu TSO Internet sitesi (http://www.tpprf.ru/);

• "Ticaret ve Sanayi Haberleri" gazetesi;

• "Rusya Federasyonu TSO Ortağı" dergisi;

• "EXPO Haberler" dergisi;

• "TSO-İnform" Internet yayını (http://www.tpp-inform.ru/);

• Rusya Federasyonu TSO bilgilendirme kanalını (http://www.cci.ru/) yayınlamaktadır.

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası — yerli sanayici ve girişimcilerinin zengin geleneklerinin, kamuoyu ve resmi kurumlarla karşılıklı etkileşim deneyiminin mirasçısıdır.

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odasının katkıları ile aşağıdaki kuruluşlar kurulmuştur:

• Siyasetçiler ve sivil toplum liderleri, iş çevreleri ve basın temsilcilerinin katılımı ile Rusya ekonomisinin kalkınma, girişimciliği destekleme sorunlarının, ekonomi programları tasarılarının müzakere edildiği kulüp Merkury.

• Evsiz çocuklara yardım merkezi — Rus girişimciliğinin en iyi geleneklerinden biri olan hayırseverlik ve hamiliği geliştirmek amacıyla Oda tarafından kurulan vakıf.

• Ticaret ve Sanayi emeklilik fonu — her hangi sınırlama olmaksızın özel kişilere ve çeşitli mülkiyet şeklindeki işletmelere emeklilik hizmetlerini sağlamayı amaçlayan tüm TSO sisteminin sosyal içerikli projesidir.

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası her yıl girişimcilik faaliyeti alanında ulusal "Altın Merkury" ödül yarışmasını ve "Rusya'nın ekonomik kalkınması" Rusya gazeteciler yarışmasını düzenlemektedir.

 

Banner